NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Bộ điều khiển phòng họp Tap Cat5e
Bộ công cụ Cat5e dành cho Logitech Tap (P/N 952-000019)
Bộ công cụ Cat5e dành cho Logitech Tap (P/N 952-000019)

Bộ công cụ Cat5e dành cho Logitech Tap (P/N 952-000019)

Được thiết kế đặc biệt dành cho Logitech Tap, Bộ công cụ Cat5e hoạt động với Bàn, Bộ nâng và Giá gắn Tường, giữ cho dây gọn gàng và khuất khỏi tầm nhìn.

Xem thêm