NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Thiết bị Camera cho Giáo dục
Camera Bảng trắng Scribe dành cho phòng họp hội nghị video (P/N 960-001332)
Camera Bảng trắng Scribe dành cho phòng họp hội nghị video (P/N 960-001332)

Camera Bảng trắng Scribe dành cho phòng họp hội nghị video (P/N 960-001332)

Logitech Scribe là thiết bị sử dụng công nghệ AI tiên tiến giúp người dùng dễ dàng chia sẻ bảng trắng vào các cuộc họp video.

Xem thêm