NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Chính sách bảo hành


Chính sách bảo hành của Logitech Việt Nam


1. Logitech Việt Nam bảo hành tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm phần cứng được chỉ định. Các sản phẩm được sản xuất bởi Logitech có bảo hành sẽ được hưởng bảo hành áp dụng cho các sản phẩm đó, ngoại trừ các bộ phận bán riêng và vật tư tiêu hao. 

2. Việc bảo hành sẽ cấp cho các đại lý, nhà phân phối uỷ quyền của Logitech Việt Nam khoảng thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn, tương ứng với thời gian khi bắt đầu đặt đơn hàng áp dụng.

3. Bảo hành sản phẩm diễn ra tại thời điểm mua sản phẩm hoặc trong thời gian bảo hành theo từng sản phẩm. Nếu đơn đặt hàng sản phẩm kéo dài quá thời gian nhận bảo hành, Logitech Việt Nam có toàn quyền từ chối chấp nhận đơn bảo hành. 

4. Sau hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn, nếu nhận được khiếu nại bảo hành, Logitech Việt Nam có hỗ trợ: sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bằng sản phẩm tương tự hoặc có giá trị tương đương. Trong một số trường hợp, khi các bộ phận cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế mẫu mã tương tự không còn nữa, Logitech Việt Nam có thể thay thế sản phẩm với mẫu mã mới nhất có giá trị tương đương hoặc gửi lại cho bên Logitech để bảo hành. Chi phí bảo hành sẽ do Logitech Việt Nam tính toán, mang tính ràng buộc và không có tranh chấp. 

5. Khách hàng phải thực hiện các hành động và tuân theo quy trình đã đề ra trong phần này như sau: 

  • Đảm bảo thông tin tài liệu xác nhận Bảo hành là chính xác, mỗi số sê-ri đều khớp với số sê-ri trên sản phẩm bảo hành áp dụng. Bất kỳ sự khác biệt nào đều phải báo cáo lại cho ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM LOGITECH CỦA BẠN để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Liên hệ ngay với ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM LOGITECH CỦA BẠN qua điện thoại, email, hoặc bất kỳ phương thức nào khác theo chỉ định của đơn vị đó khi xảy ra lỗi với sản phẩm Logitech. 
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về mẫu mã, số seri sản phẩm, ngày mưa, thông tin chi tiết vấn đề cũng như bất kỳ thông tin yêu cầu hợp lý của ĐƠN VỊ CUNG CẤP SẢN PHẨM LOGITECH CỦA BẠN.
  • Việc không cung cấp đủ giấy tờ sẽ khiến việc bảo hành kéo dài hoặc không thực hiện được.

6. Logitech Việt Nam có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào.

* Trung tâm bảo hành: 

Địa chỉ : Số 49, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 1900.6857

Sau khi nghe lời chào quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn để gặp bộ phận hỗ trợ bảo hành. 

Xin cảm ơn!