NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Bộ điều khiển phòng họp Tap IP
Bộ điều khiển phòng họp Logitech Tap IP (P/N 952-000088)
Bộ điều khiển phòng họp Logitech Tap IP (P/N 952-000088)

Bộ điều khiển phòng họp Logitech Tap IP (P/N 952-000088)

Logitech Tap IP là bộ điều khiển cảm ứng có kết nối mạng (IP) giúp cho bạn tham gia các cuộc họp hội nghị video trực tuyến trở nên đơn giản hơn.

Xem thêm