NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Bộ điều khiển phòng họp Tap Scheduler
Bảng điều khiển Logitech Tab Scheduler cho phòng họp (P/N 952-000091)
Bảng điều khiển Logitech Tab Scheduler cho phòng họp (P/N 952-000091)

Bảng điều khiển Logitech Tab Scheduler cho phòng họp (P/N 952-000091)

Bảng điều khiển Logitech Tab Scheduler là một thiết bị bảng điều khiển đặt lịch được chế tạo chuyên dụng cho phòng họp. Tap Scheduler giúp cho việc xem chi tiết cuộc họp và đặt phòng cho các cuộc họp đột xuất hoặc trong tương lai trở nên dễ dàng

Xem thêm