NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU

LOGITECH + ZOOM

LOGITECH + ZOOM:

CÙNG NHAU, TỪ BẤT CỨ NƠI ĐÂU

Giải pháp hợp tác video của Logitech dành cho những người và nhóm sử dụng Zoom để có thể làm việc cùng nhau từ bất cứ nơi đâu. Dễ sử dụng và triển khai trên quy mô lớn, hệ sinh thái hoàn chỉnh các thiết bị, phần mềm và dịch vụ được chứng nhận Zoom của chúng tôi tạo ra một nơi làm việc kết hợp cho mọi người.

Logo được chứng nhận cho Zoom

GIẢI PHÁP CHO MỌI KHÔNG

GIAN

Logitech và Zoom giúp bạn đem giải pháp họp mặt bình đẳng đến nơi làm việc năng động ngày nay. Từ văn phòng tại nhà đến phòng họp, bạn có thể thiết lập để biến mọi không gian trở thành nơi cộng tác đầy ý nghĩa.

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CÁ NHÂN CỦA BẠN, ĐÃ NÂNG CẤP.

Từ văn phòng tại nhà đến văn phòng tập trung, danh mục các webcam, tai nghe và đế cắm thêm (docking station) tất cả-trong-một của Logitech đảm bảo rằng mọi người có thể thấy và được nhìn thấy, nghe và được lắng nghe, đồng thời tham gia cuộc họp với một lần chạm dễ dàng.

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CÁ NHÂN CỦA BẠN, ĐÃ NÂNG CẤP.

Từ văn phòng tại nhà đến văn phòng tập trung, danh mục các webcam, tai nghe và đế cắm thêm (docking station) tất cả-trong-một của Logitech đảm bảo rằng mọi người có thể thấy và được nhìn thấy, nghe và được lắng nghe, đồng thời tham gia cuộc họp với một lần chạm dễ dàng.

Quản lý thiết bị

Tính năng Quản lý thiết bị trong phòng và Đồng bộ hóa hoạt động cùng nhau để đảm bảo rằng các thiết bị hợp tác video ở trong tình trạng tốt và được cập nhật.

Tất cả-trong-một
Kế hoạch sử dụng

Logitech Select là một gói dịch vụ toàn diện đem lại sự tin cậy, tính liên tục và sự an tâm với dịch vụ hỗ trợ 24/7.

TÌM HIỂU THÊM

Bảo hành kéo dài

Bảo vệ các thiết bị của bạn khỏi hư hỏng lên tới 5 năm kể từ ngày mua với bảo hành kéo dài.

TÌM HIỂU THÊM
  Phòng lớn với Rally Plus
Kích cỡ phòng
Nhỏ tới Trung bình Trung bình tới Lớn Lớn tới Rất lớn
Camera hội nghị
Rally Bar Mini của Logitech Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus
Bộ điều khiển cảm ứng Tap IP
Máy tính Mini được phê duyệt cho Zoom
w/RoomMate
Bao gồm Giá gắn
Không Không
Hub Rally Mic Pod
Không Không
Phụ kiện tùy chọn
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 2)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn tường cho Tap Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 3)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 7)
Mic Pod Hub của Rally
Giá gắn Rally Mic Pod
Tài nguyên hỗ trợ
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bảo hành
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
  Phòng nhỏ với MeetUp Phòng nhỏ với Rally Bar Mini Phòng trung bình với Rally Bar Phòng lớn với Rally Plus
Kích cỡ phòng
Nhỏ Nhỏ tới Trung bình Trung bình tới Lớn Lớn tới Rất lớn
Camera hội nghị
MeetUp Rally Bar Mini của Logitech Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus
Bộ điều khiển cảm ứng Tap IP
Thiết bị trong phòng cho Zoom
w/RoomMate w/RoomMate
Bao gồm Giá gắn
Đi kèm với Giá gắn lên tường cho MeetUp Không Không
Hub Rally Mic Pod
Không Không Không
Phụ kiện tùy chọn
Giá gắn TV cho MeetUp
Giá gắn TV cỡ XL cho MeetUp
Dây kéo dài Mic cho MeetUp
Mic kéo dài cho MeetUp
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 2)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn tường cho Tap Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 3)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 7)
Mic Pod Hub của Rally
Giá gắn Rally Mic Pod
Tài nguyên hỗ trợ
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bảo hành
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm và ba năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng. Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.