NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
Thiết bị PC cho phòng họp
Thiết bị hội nghị Logitech RoomMate (P/N 950-000084)
Thiết bị hội nghị Logitech RoomMate (P/N 950-000084)

Thiết bị hội nghị Logitech RoomMate (P/N 950-000084)

Logitech Roommate là thiết bị chạy trên nền tảng CollabOS dành cho các thiết bị hội nghị video và các thiết bị ngoại vi khác, phù hợp cho các giải pháp hội nghị truyền hình của Logitech.

Xem thêm