NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
 
Giá gắn treo Mic Pod (P/N 952-000124)

Giá gắn treo Mic Pod (P/N 952-000124)

Liên hệ

CÁC CUỘC HỘI THOẠI TRONG TẦM VỚI

Giá gắn Treo Mic Pod cho phép bạn treo Mic Pod Rally trong những căn phòng có trần cao và bàn không có mic gắn sẵn hoặc có bố cục độc đáo. Việc treo mic từ trên trần giúp đảm bảo mọi người đều có thể được nghe thấy như nhau, ngay cả trong những không gian rộng nhất của bạn.

gia-gan-treo-mic-pod-pn-952-000124-anh-bai-1.png
Cuộc hội thoại luôn trong tầm với của bạn với giá gắn treo Mic Pod
 

NHIỀU TÙY CHỌN GẮN LINH HOẠT

Giá gắn Treo Mic Pod dễ dàng cố định các mic pod lên cả trần thả và trần kiên cố.

gia-gan-treo-mic-pod-pn-952-000124-anh-bai-2.png
Khả năng tùy chọn gắn linh hoạt của giá gắn treo Mic Pod

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI