NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
 
Nút chia sẻ cho Logitech Scribe (P/N 952-000102)

Nút chia sẻ cho Logitech Scribe (P/N 952-000102)

Liên hệ

CHIA SẺ BẢNG TRẮNG BẰNG MỘT LẦN NHẤN NÚT

Nút Chia sẻ không dây cho Logitech Scribe giúp cho việc chia sẻ bảng trắng tới cuộc họp video trở nên đơn giản đáng kể. Sử dụng ngón tay, khuỷu tay, hoặc thậm chí là bút đánh dấu, người thuyết trình có thể nhấn vào bất cứ vị trí nào trên nút để bắt đầu hoặc dừng chia sẻ. Ngoài màu tím, Nút Chia sẻ còn có sẵn với màu trắng để phù hợp với căn phòng của bạn.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI