NTG VIỆT NAM – PARTNER LOGITECH

MENU
 
Giá gắn lên kính cho Scribe (P/N 952-000120)

Giá gắn lên kính cho Scribe (P/N 952-000120)

Liên hệ

GẮN TỰ DO

Giá gắn lên kính cho Scribe giúp gắn chắc chắn camera bảng trắng Logitech Scribe lên các bề mặt kính và dễ dàng chia sẻ ghi chú cũng như bản vẽ vào các cuộc họp video.

GẮN XUNG QUANH

Dễ dàng gắn Scribe lên các bề mặt kính thông qua băng dính hai mặt, có độ kết dính công nghiệp 3M™ VHB™.

gia-gan-len-kinh-cho-scribe-anh-bai-1.png
Giá gắn lên kính cho Scribe là phụ kiện không thể thiếu của Logitech Scribe

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI